Tả chú gà trống Bà nội em có nuôi một đàn gà rất đẹp. Mỗi buổi sáng, đàn gà thẩn thơ trong sân ăn lúa, chúng đi thành đàn dưới sự chỉ dẫn của chú gà trống