Hãy viết thư cho bạn ở miền xa, tả lại khu phố hay thôn xóm, bản làng mình ở vào một ngày mùa đông giá lạnh. Hương à! Dạo này cậu và gia đình có khỏe không?