Phân tích bài thơ Tự do của Pôn Ê-luy-a. Pôn Ê – Luy – a là nhà thơ tiêu biểu của nước Pháp. Thơ của ông mang đậm chất trữ tình, chính trị, hơi thở của thời