Phân tích bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu – bài số 1 Nhà nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan viết: “Với nguồn cảm hứng mới: yêu đương và tuổi xuân, dù lúc vui hay lúc