Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan. Nguyễn Công Hoan là cây bút vàng của nền văn học hiện thực Việt Nam. Tác phẩm của ông “ có gia trị như một