Hãy viết bài văn miêu tả hàng phượng vĩ và tiếng ve kêu vào một ngày mùa hè. Tuổi học trò, ai cũng yêu hàng phượng vĩ và tiếng ve, đó là những kỉ niệm đẹp mà