Phân tích Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Bài số 1: Trường Sơn là nơi đã lưu dấu của biết bao người lính vì nước vì dân trong mưa bom lửa đạn. Biết bao