Phân tích bài  Sự giàu đẹp của Tiếng Việt hay và chuẩn nhất

Phân tích bài  Sự giàu đẹp của Tiếng Việt.

Là người Việt Nam, ta luôn tự hào về những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Đó là cội nguồn, là cốt cách của người dân Việt. Tiếng Việt chính là một trong những giá trị văn hóa ấy. Để hiểu thêm về tiếng Việt, Đặng Thai Mai đã có một bài nghiên cứu chuyên sâu và trong đó, đoạn đặc sắc nhất “ Sự giàu đẹp của Tiếng Việt”. Đoạn trích đã giúp độc giả nhận thấy rõ, tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ dân tộc mà nó còn hay và đẹp.

Tác phẩm “Sự giàu đẹp của Tiếng Việt” là đoạn trích mở đầu của bài nghiên cứu “Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc” của tác giả Đặng Thai Mai, in lần đầu vào năm 1967. Nội dung của đoạn trích nói về sự giàu và đẹp của tiếng Việt.

Từ xưa đến nay, có nhiều ý kiến bàn về tiếng Việt, có bài nói về cái chung, có bài lại đi sâu vào những điều tỉ mỉ của tiếng Việt. Nhưng ở bài viết “ Sự giàu đẹp của tiếng Việt”, tác giả đưa một cái nhìn bao quát về tiếng Việt. Tuy chỉ là một đoạn trích, nhưng bài viết có bố cục chặt chẽ và được triển khai logic, mạch lac.

Phân tích bài Sự giàu đẹp của Tiếng Việt

Phân tích bài Sự giàu đẹp của Tiếng Việt

Đoạn trích được chia làm hai phần. Phần thứ nhất, nêu nhận định tiếng Việt là một thứ tiếng đẹp và đi vào giải thích nhận định ấy. Phần thứ 2, Đặng Thai Mai đi chứng minh cái đẹp, sự giàu có, cái hay của tiếng Việt về mặt ngữ âm, từ vựng, cú pháp. Đó chính là sức sống mãnh liệt của tiếng Việt.

Mở đầu bài viết, ông khéo léo đưa ra luận điểm: “ Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay”, chẳng phải vô cớ mà tác giải khẳng định như vậy vì người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình. Tiếng Việt là một thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu. Đồng thời nó cũng rất tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Đặng Thai Mai đã khẳng định: Tiếng Việt có đầy đủ khả năng để diễn đạt tình cảm, tư tưởng của người Việt Nam và để thỏa mãn cho yêu cầu của đời sống văn hóa nước nhà qua các thời kì lịch sử.

Đọc thêm  Phân tích đoạn trích “ Vào phủ chúa Trịnh”

Trong tác phẩm, tác giả nếu ra vẻ đẹp của tiếng Việt được thể hiện ở hai yếu tố: nhịp điệu và cú pháp. Các câu trong đoạn văn được liên kết chặt chẽ với nhau về mặt nội dung. Đầu tiên, nhận xét khái quát về mặt nội dung. Tiếp theo, tác giả giải thích về cái hay và cái đẹp của tiếng Việt. Cách lập luận đi từ khái quát đến cụ thể khiến cho người đọc dễ hiểu, dễ theo dõi.

Ở phần thứ hai, tác giả đưa ra những dẫn chứng để chứng minh cho lập luận ở phần đầu. Đặng Thai Mai đã vận dụng sự hiểu biết về tiếng Việt kết hợp với lí lẽ chặt chẽ và khoa học để chứng minh cho luận lập trên. Đầu tiên về mặt ngữ âm, tiếng Việt rất uyển chuyển và giàu chất nhạc, điều đó đã được chứng minh bởi đời sống và khoa học. Có nhiều người ngoại quốc sang Việt Nam, nghe tiếng Việt và nhận xét nhau vậy. Đồng thời, các giáo sư nước ngoài am hiểu tiếng Việt nói rằng: tiếng Việt như là một thứ tiếng “đẹp” và rất rành mạch trong lối nói, rất uyển chuyển trong câu kéo, rất ngon lành trong những câu tục ngữ. Tiếng Việt rất giàu tính nhạc bởi nó có một thệ thống nguyên âm và phụ âm khá phong phú. Tiếng Việt giàu thanh điệu, tiếng Việt có thể liệt vào những thứ tiếng giàu hình tượng ngữ âm như những giai âm trong một bản nhạc vậy.

Đọc thêm  Phân tích bài “Ôn dịch, thuốc lá” trong tác phẩm “Từ thuốc lá đến ma túy- bệnh nghiện”- Nguyễn Khắc Viện

Để chứng minh cho luận điểm, tiếng Việt là một thứ tiếng hay, ông minh hoạ bằng vài nét khái quát : tiếng Việt có khả năng dồi dào về cấu tạo từ ngữ, về hình thức diễn đạt, ngữ pháp đang dần dần uyển chuyển hơn, chính xác hơn, không ngừng đặt ra những từ mới, cách nói mới, đồng thời Việt hoá những từ và cách nói của các dân tộc anh em và các dân tộc láng giềng… Đó là những dẫn chứng, vừa mang tính khoa học vừa đẫm chất thực tế thể hiện tình yêu tiếng mẹ đẻ của tác giả.

Tiếp theo, vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của tiếng Việt được tác giả nhấn mạnh “Cấu tạo của tiếng Việt, với khả năng thích ứng với hoàn cảnh lịch sử như chúng ta vừa nói trên đây, là một chứng cớ khá rõ về sức sống của nó”. Đó cũng chính là sức sống của dân tộc Việt Nam ngàn đời nay.

Về nội dung, tác giả đã có một phát hiện khoa học lí thú về vẻ dẹp tiếng nói Việt Nam.  Những ưu điểm nổi bật về mặt nghệ thuật của bài văn nghị luận Sự giàu đẹp của tiếng Việt là ở chỗ tác giả đã kết hợp khéo léo giữa giải thích với chứng minh, bình luận. Cách lập luận rất chặt chẽ : Nêu nhận định ở phần mở bài, sau đó giải thích và bình luận nhận định. Dùng các dẫn chứng để chứng minh, làm tăng sức thuyết phục của lí lẽ.

Đoạn trích “ Sự giàu đẹp của Tiếng Việt” khép lại đã để lại cho chúng ta niềm tự hào dân tộc. Từ đó nhân lên tình yêu tiếng Việt, sâu hơn nữa đó là niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Sự tươi sáng của tiếng Việt còn nằm ở phía trước, tiếng Việt còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *